Home Zodiac Crystals Crystallization kinetics of atomic crystals revealed by a single-shot and single-particle X-ray...

Crystallization kinetics of atomic crystals revealed by a single-shot and single-particle X-ray diffraction experiment

15
0


Crystallization kinetics of atomic crystals revealed by a single-shot and single-particle X-ray diffraction experiment

Akinobu Niozu, Yoshiaki Kumagai, Toshiyuki Nishiyama Hiraki, Hironobu Fukuzawa, Koji Motomura, Maximilian Bucher, Kazuki Asa, Yuhiro Sato, Yuta Ito, Daehyun You, Taishi Ono, Yiwen Li, Edwin Kukk, Catalin Miron, Liviu Neagu, Carlo Callegari, Michele Di Fraia, Giorgio Rossi, Davide Emilio Galli, Tommaso Pincelli, Alessandro Colombo, Shigeki Owada, Kensuke Tono, Takashi Kameshima, Yasumasa Joti, Tetsuo Katayama, Tadashi Togashi, Makina Yabashi, Kazuhiro Matsuda, Christoph Bostedt, Kiyoshi Ueda, Kiyonobu NagayaSource link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here